Reconstructie Touwslagersbaan

In de Touwslagersbaan / Verlengde Oosterweg te Noordhorn, wordt een nieuwe riolering aangelegd. Tevens wordt er een grondverbetering toegepast. Er wordt circa 2000 m3 zand geleverd en verwerkt en circa 600 m1 nieuwe rioolbuis ten behoeve van vrijverval riolering aangebracht. In hetzelfde traject wordt een persleiding aangebracht. Na het aanbrengen van de riolering wordt de weg met circa 2000 m2 stenen opnieuw bestraat.